Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19 ")

tyd des Jaars des Zondags, als mede op den tweeden Paafch-, Pinxter- en Kersdag, en in de Groote Vacantie, de namiddags-Wagen maar alleen. Op den gewoonlyken jaariykfchen DankVaft- en Bededag, als ook op den eerften Paafch-, Pinxter- en Kersdag, ryde m 't geheel geen Wagen.

Voor Vracht van de vier eerfte ofbinnenfte plaatfen zal betaald worden 4 gl. 12 ftuiv. en voor de twee anderen 4 gl. 10 ftuiv.

Een Kind op den fchoot zittende, he. taalt de helft van de Vracht. Vooreen afgehuurden Wagen zal betaald worden 27 gl. 8 ft., maar een Af huurder van een Wagen een zevende perfoon naall den Voerman willende plaatfen.moet daar voor nog betaalen 4 gl. 10 ft.

DeezePoftwagenrydtafvoor'tMVaw Zyds-Heersn Logement op den Haariemmerdyk; en als men onderweg wil afgaan , betaalt men van Atnfterdam Naar 't Huis te Hart. ogl. -13 ft»

Haerlem. 1 - 6

Berkenrode. i -14

■ Ilillegom. 2 -2

Lis. 2 - 12

—— SafTenheim. 2 -18

■ Duivavlugt. 3 - 6

——'rllaagfche Schouw. 3 -12 . 't Huis te Deil. 4 - 2

Bh

Sluiten