Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «7 )

MARKT- en VRACHT-SCHUITEN.

Van AMSTERDAM op HAERLEM Vertrekt de Vragtfchuit van den i April tot den 30 Sept. des morgens ten 10 uuren en 's middags ten 1 uure; en van den 1 Oéi. tot den 31 Maart, 's morgens ten 10 en 12 uuren; en't geheele Jaar door/savonds 1 een half uurvoor'c luiden der Boomklok. Op UTRECHT. Alle dagen een Scliiet- of Vragtfchuit, 1 "s namiddags ten 4 uuren , doch des Win1 ters ten half 4 uuren , liggende op den Cinigel, tusfchen de Gasthuismolenfleeg en 1 de Appelmarkt, en van Utrecht te rug, zelfs des Zondags. Als 't beflooten Water is, gaat *er een 'Vrachtwagen 'sDingsdags en Vrydags, 1 en komt 's Maandags en Donderdags ' van Utrecht.

"~ Op 'SGRAVENHAGE.

Alle middagen ten iuure, een Schuif 1 van 't Rokkin achter de Kapel, en ten 3 uu1 ren van buiten de Utrechtfche poort. Dee* ! ze neemt Perfoonen en Goederen mede. Op DELFT. Alle dagen des middags ten 1 uure, van ' 't Rokkin achter de Kapel, enten 3 uuren • van buiten de Utrechtfche Poort. Deezt 1 seemt Perfoonen en Goederen mede. Op ROTTERDAM. . Alle dagen ren 12 uurau , van 't Rokkin M * *si>

Sluiten