Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

ten 2 uuren, leggende op 't Water over

de Karnemelk ■ Steeg.

Op MONNIKENDAM. Alle dagen een Marktfcbuit, ten 2 uuren van den Alkmaarder-Steiger. Op SCHOONHOVEN. Alle Maandagen eenSchuic ten 12 uuren , van de Heereneragt by de Utrechtfche Straat, en ten i uure van buiten dc Utrechtfche Poort.

Op O U D E W A T E R. Des DinEvdazs en Vrydags ten 11 uuren, achter het Stadhuis , en ten 12 uuren , van huiten de Utrechtfche Poort. Op NOORTWYK en NOORTWY-

KER HOUT. Alle Dingsdagen twee Marktfchuiten j een aan de Bloemmarkt, en een aan de Kieuwe Markt.

Op MAARSEN cn BREUKEI.EN. Alle dagen, zelfs Zondags , (behalven op Mnarfen,') een Schuit, ten 12 uuren van den Cingel byden Reguliers Tooren,vooX het Klooster, enten 2 uuren van de BeercnbytjVaarcnde door Ouderkerk ,Abl<>ude, Btuimbrug, Loètidcrjloot, en Nieuwerjluis, Biet Goederen en Pa.ifagiers,

Op den UITHOOR N. Alle dagen een Schuit, tent uure, van *t Rokkin by de Olieflagers Steeg, behalven des Zondags.

Op L O E N E N. Van den 1 May tot den 31 Oei. alle B 3 dl"

Sluiten