Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

*lagen ,behalven Zondags; voor 't overigs van'tjaar: Maandag, Dingsdag, Dondeidag en Saturdag ten 12 uuren, van den Cingel by 't Latynfche Schoot. Op OUDERKERK.

Des Maandags ten 12 uuren, van *t Rokkin by de Olieflagers - Steeg. Op B A A M B R U G.

's Maandags en 's Woendags ten half I uur , van den Cingel voor de Vyfelfiraat; i en ten twee uuren van de Beerenbyt. ; Op BODEGRAVE.

*s Maandag-middags , en van 15 Maa/t [ tot 15 Nov. ook des Vrydags ten 12 uuren, van den Cingel by de Munt.

Op YSSELSTEIN.

's Maandag-middags ten I uur, vïll den Cingel by de Munt.

Op AL P H E N.

Des Maandags ten 12 uuren , van *t Rokkin by de Lange Brug.

De marktfchuiten van LOENDER. SLOOT , NICHTEVECHT , OVERjMEER, enz. leggen op den Binnen-Anu; Rel, by de Bakkerftraat, en vertrekken 1 ten 12 uuren van binnen.

Op WAVEREN en de NES.

Des Maandags ten 12 uuren , van 't Rokkin, by de Olieflagers-Steeg.

Alle deze Schuiten gaan doorgaans I cf 2 uuren laater van buiten de Utrechtfche Poprt.

DZ

Sluiten