Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

;lt!ok,van liet Wachthuis over den Nieuwe - brugs • boom.

Op S N E E K. Des Zomers, voor het luiden van da «Boomklok, Maandag, Donderdag en Sajturdag, van 't Water voor de Valken:Steeg, by den Dam.

Op TEXEL Meest alle avonden een Kaag, met net nUnden van de Boomklok , van de Texeltfche Kaai, voor de Raamskooi. Op WORKl'M , in Fri'iland. Met het luiden van de Boomklok, van t't Water voor de Kapellkeg.

Op BREDA. Zondag,'s morgéns, met het openen vsii Irïen Boom, een Schip, van den Cingel by Ide Berg'lraat.

Op DEVENTER. Dingsdag, Donderdag en Ssturdag, de* nmorgtns vroeg, van't Water aan de Ou« Ide brug.

Op E L R U R G. Driemaal's weeks , als Dingsdag, Donliderdag en Saturdag, van de Nkuwe brug," s s avonds een uur voor 't luiden der Boomklok.

Op E M T) D E N. Alle Saturdagen etn Schip, van 'r Water voor de Zoutfteeg; maar de Maanden JJccember, January en Febriiary geen vast Ji 5' Vetr-

Sluiten