Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 5

Veer. Ook leggen Schepen op EmUm by de Nieuwe Stads Herbergsbrug. ' Op G E N Ë M U 1 D E N. Alle Maen- en Donderdagen.leggendeop de GeMeriche Kaai by de Bantemerftraat. Od GRONINGEN, en te rug. Zondag en Donderdag met het openen T,„ dcÏDoom, op'c Water voor de dubbelde Worstlteeg.

Op G O R C U M. Alle Donderdagen met het openen van den Boom ; van den Cingel by de Lu, therfche Nieuwe ^eik. q q ^

Dingsdag en Vrydag een Schip ten a «uren lessende op dePrincegragt by de Reeflraatfover de Bronwery \RnodeUirU

Op s HEEREN-VEEN , in Fneüund.

Dinsldaa een Schip, des avonds met he? luWe Svan de Boomklok ; vat.'t Water voor dc dubbelde Worstlteeg. Op HUISDUINEN.

's Maandags, Woensdags en Saturdags, vor'tn."™middag,leggende aan de Oost«de van den Haringpakkers- Tooren.

J Op MEDENBLl K.

•Woensdag; en Saturdag s™a a '» Winters Dingsdags, van den Steiger aan *e Noordzydl van de Nieuwe brug. Op NIEUWKb R K. Dingsdag, Donderdagen Saturdag, een

Sluiten