Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 405

VfFgen in 't Zeeuwfche Post-Comptofr. Op FRIESLAND. Alle Woensdagen, des avonds met het fluiten van den Boom :te bevragen op den Achterburgwal , over de Brouwery den .Hooiberg.

Op 's HERTOGENBOSCH.

en omliggende Plaatfen. Alle 14 dagen, op Dingsdag avond ; te bevragen in't Post-Comptoir van 's Hertogenhosch.

Op TILBURG, GORCUM, HEUSDEN en nabuurige Plaatfen. Alle 14 dagen , Saturdag avond ten 7 uuren: te bevraagen in 't Post - Comptóir sis boven.

Op DEVENTER. Alle Dingsdag en Vrydag, 'savonds met het (luiten van den Boom : te bevragen in de Warmoesftraat, by de Nieuwebrug-fteeg. ,

Op Z U T P H E N. Alle Vrydag, des avonds met het fluiten van den Boom : te bevragen agter de Oude Kerk.

Op DEtTE KOM. Alle 8 dagen, Donderdagavond; in den Winter alle 14 dagen , met Pakken •n Brieven , door Harderwyk en Doesburg: te bevragen in den Tabaks-Boom, tegen over de Slypfleenen.

Op

Sluiten