Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 41 ) Op T E R B U R G.

Van den i May tot den 30 October om de 8 dagen , en van den 1 November tot den 30 April, om ds veertien dagen, altyd Donderdags avonds, te bevragen in de Baafjesjïetg.

V ER'1 RE K der POSTEN VAN

AMSTERDAM.

Het Generaal Post Comptoir,daar meest alle de Brieven afgaan en aankomen , is agter'r Stadhuis ; en tot gemak der genen die afgelegen woonen, vindt men op verfcheidene plaatfen in de Srad , Kasfen , waarin men de Brieven np de meeste binnenlandfche Steden freeken kan , mits dezelve niet gefrankeert moeten uordi n.

Alle avonden vertrekken de Posten op de Steden van Hol'and, als: op Rotrerdam , Schiedam , Vlaarding; n , Massfluis, Hellevoetduis . enz. ten half 0 uuren ; op Delft en 's Gravenhagt ten y ntiren ; op Texel, Dordrecht. Leyden en's Hertogenbosch ten 8 uuren; op Alkmaar. Beverwyk en omliggende Steden ten 7 uuren.

Op Haerkm driemaal daags, als: ten half 10 , half : en half 5 uuren , wanne er de Brieven uit ti? Kasfen gehaald worden en inet de Schuiten vertrekken ; en 's avonds ten half ö uuren gaat een Post op Haer-

Sluiten