Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 45 5

Marktfchuit,'s Zomers ten 6 en 'swintert ten4tinren. De Kaag ten n uuren'smorg. in den Zomer.De Naclitfchuit teny uuren* Van den HAAG Op DELFT.alle uuren een Schuit, maar vaart doorgaans af op het half uur, viee

^Op ROTTERDAM.de Marktfchuit, alle dagen's namiddags ten half 2 uuren.

Op LEYDEN,'smorgensten5,7,9 e" half li uuren; 'snamidd. ten half i, half 4, half 5 en half 7 uuren.

Op HAERLEM, alle Vrydags-raorgens ten 8 uuren. .1

Op AMSTERDAM , de Marktfchuit *S namiddags alle dagsn tert half 4 uuren.

Op UTRECHT, Saturdag 's namidd. ten 4 uuren.

Op GOUDA, Dingsdags 's morgens ten 8 uuren.

Van ROTTER DA M Op DELFT, van den 1 April tot den 30 Sept. alle uuren een Schuit, 's morgens Van 6 tot 's avonds ten 8 uuren ; van den 1 Oetob. tot den 31 Maart van's morgens ten 7 tot 's avonds ten 7 uuren; de Marktfchuit's mo aens ten halfs uuren.*

Van't TOLHUIS,aan deoverzyde van de Maas, gaat in Vredenstyd alle dagen een Poftwagen op ANTWERPEN, en voorts door gantfch Brahand, van den t April tot den 20 September, 's morgens

Sluiten