Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c*8)

Van UTRECHT op de VAART, ■ en vin le Vaart op Utrecht. Zomer-Saifoen. Van den 15 Maart tot den 15 Septem» beTaue dageden Schuit: za mo.ten vaa.

ren 's morgens ten fi, 3 ,10 en ten 1 uuren en 's namiddags ren 1 4, en tui « uuren de laatfte voor Paffigiers, die op uen"nongenaar, Wierft of de Vaart moeten zyn.

Winter-Saifoen. Insgelyks zal van den 16 September tot den Wart, 's morgens ten 7, 8. «> ca ten 12 uuren. en 's namiddags ter,2 ,4en \ uuren , een Schuit, de laatlte voor Pasïaaiers als boven , moeten vaaren. Zomer- en Winter- Saifoen. Zal van den 15 Maart tot den 15 i>ep- 1 ternber ook een Schuit moeteniW£enfr, •s morgens ten 7 "uren , 's namiddags ten « uur en 's avonds ten 5 uuren, en van dén 16 Septemb. tot den ,4 Maart '.- namiddags ten 1 uur, nuts «11 Man yoon drie èn 2 voor vier de Vracht betaalcn.

Op den HAAG , Donderdags en Saturdags een Schuit,'s namiddag ten 4 uuren-' Op ANTWERPEN, alle 14 dagen , des

Dingsdags '8 morgens ten 8 uuren.

TosfWAÜÈNS van

UTRECHT!

Op's HERTOGEN BOSCH. Alle dagen «»n Pollwagen , doch alleen des Zomers^

Sluiten