Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C 56 D

" Gp ARNHEM en NYMEGËN , alTe daaen een Poitw»gen,*t geheele Jaar doof, 's morgens vroeg na het aankomen der Nachtfchuiten.

Van den 15 April tot den 1 October, vertrekken Poftwagens van Gorinchem CU Breda en yice verfa, te weten, van Breda op Gorinchem, alle dagen 's morgens ten 5 uuren, vervolgens des middags ten 1' uur van Gorinchem op Vianen , van waaralle uuren een Schuit op Utrecht vertrekt, zulks de Reizigers , 's morgens van Breda vertrekkende , 's avonds te Utrecht aankomen en de Nagtfchmt op /Imflcrdam nccmen kunnen ,• de Vracht van Breda op Viancn voor ieder Perloon met 15 ponden bagagie is 6 gl. 2 ft., en van Vianen op Utrecht met de Schuit 3 en een halve ftuivers. De Poftwagen van Vinnen op Gorinchem rydt 's morgens ten 8 uuren af, en men komt denzelven dag te Breda aan.

Op RHEENEN. AMERONGEN en 't RHEENSCHE VEEN, Woensdags en Saturdaas omtrent den middag.

Op WAGENINGEN, Saturdag 's moreens ten 10 uuren.

Op AMERSFOORT, alle dagen 's namiddags ten 4 uuren een Kar.

Op AMSTERDAM en LEYDEN , by bellooten Water, 'smorgens ten 9 uu-

ieu' . De

Sluiten