Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5* )

Duitschland, Hongaryen , penemarken , Zweeden , Polen , Zwitfcrland en Gelderland.

Maandags van Hamburg, en de naburige Provinciën, na den middag.

Dinssdags Vari aantfeh Frankryit, en de Ooftenrykfche Nederlanden, voor den

middag. _ ./.., „„

Woensdagse Italien, Zwuferland en

Vcnerien.

Donderdags gelyk des Zondags.

Vrydags gelyk Dingsdags; en van Spanje en Portugal.

De Engell'cbe Brieven komen ook twee. maal ter week aan, zo de wind goed ïs-

VERTREK der POSTEN

van

UTRECHT,

Alle dagen een naar Holland, Zee» land, enz. des avonds.

Maandags naar Hamburg, Braband Vlaanderen, Frankryk en Spanje, alle veertien dagen ten 8 uuren.

Dingsdags uaar Hamburg ten 2 uuren i I naar Gelderland en Duitfehland ten 6 uuren ; naar Luik, Maaftricht, Aken , Groningen , Leeuwarden , Overyflel, en Engeland ten 8 uuren. ^V-

Sluiten