Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORDE op 't vaaren der MARKTSCHUIT van DORDRECHT op ROTTERDAM, en vice■ ver fa.

Zy vaart altoos van DORDRECHT een dag voor de Volle of Nieuwe Maan.

In May, Juny, July en Augustus, den eerlten dag 's morgens teu vyf uuren, den tweeden dag ten zes uuren , den derden dag ten zeven uuren, den vierden dag ten agt uuren , den vyfden dag ten half negen uuren , en den zesden dag ten negen uuren.

In Maart, April, September en Oélober, de twee eerfte dagen 's morgens ten zes uuren, den derden dag ten zeven uuren, den vierden dag ten agt uuren den vyfden dag ten half negen uuren , en den zesden dag ten negen uuren,.

In November, December, January en february, de drie eerfte dagen 's morgens ten zeven uuren, den vierden dag fen agt uuren , den vyftlen dag ten half pegen uuren, en den zesden dag ten „tegen uuren. ' y>K

Sluiten