Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6» }

Vatl de Binnenlandfche WilTelbricven en ueacceiueerue Atlignatien op tyt , ïnoeïeii de Zegels gereguleerd worden gelyk de Obligatien.

FQÜSSEN 'vaB ASSURANTIE.

- Minder dan coo gl. °f f°'-?':l van 200 tot ond. 500gl.6ft. o-.iy.o van 500 tot ond. I000 gl. I=K*1: °-° van icoo tot ond.ioooogl. 24 ft.1 : TS-° cnvan 10000 gl. endaarbov. 48 lt- 3 = /-° Alle Comio.iementen.op 'Zegels van 3 ft.kotten ■ —-" / °; 5_'_

C O N T R ACTEN.

De Minuten van Protonen , Inunuahen Atteitaticu , Cerüiicatien , Procuratien ad Nesotia , Cbartcpartyen , Budcmeryen, moeten zyn op - een Zegel van 12 ftuiv., koft — ƒ o 1 16 o

Gedrukte Bodcmcry - Brieven o . 18 . o Me? van uitgezonderd Minuten van Wiflel - Proteften. Zse Ord. Art. t>o.

TRANSPORTEN.

Van Obligatien , Actiën in de Ooft- en Weft-'lndifehe Compagmen, Kx. Tot icoo gl. op een 24 ft-Z-/1;" boven 1000 tot 2000 48 ft. z. J« *'

Sluiten