Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. C «O

boven 2000 tot 4000 3 gl. z. 3:1? boven 4000 tot 8000 4 gl. z. 5: 4 boven 8000 tot 12000 6 gl. z. 7:12

; boven 12000 tot 18000 9 gl. z. 11: 5

1 boven 18000 tot 25000 12 g!. z. 15 : o boven 25000 tot 35000 16 gl. z.20: o boven 35000 tot 50000 18 gl. Z.22:io

! boven de 50C00 guldens 24 gl. z. 29:15 Doch het Zegel van de Tranfporten der Actiën in de Ooft - Indifche Compagnie, zal worden gerekend naar het oud

1 en origineel ingelegd Capitaal.

LEES-CEDUL L E N,

By de Bcgraaveniflen en Bruiloften te gebruiken, voor die gegoed zyn tot 1000 gl. en daar bovCop 6 ft. Z. ƒ o: o 3000 gl. en daar bov. op 12 ft. Z. o : 16 6000 gl. eiuiaar bov. op24 ft. Z. 1: II 12000 gl. cn daar bov. op 3gl.Z. 3:16 25000 gl. en daar bov. op 6gl.Z. 7:11 100000 gl. en daar bov. op 12 al. Z. 15: o

R E E K E N I N G E N

' Van Aanneemingen van Werken enz. ten laften van het Gemeene-Land, de Steden, Collegien , Ambagten , Gerichten eu andere Sociëteiten, ' Van 10 tot ben ed. 200 gl. op een 3 ft. Z. ft. 5 200 gl. en daar boven 6 ft. — 9 400 gl. en daar boven 12 ft. — 16 1000 gl. en daar boven 241!. ƒ 1: u

Sluiten