Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(60

REQUESTEN.

Ordinaire Requeften A! Sttate» vart Holland, Gecormmtt. Randen,, Burg meelteren en Schepenen , Ooft- en we

oi>n Zesel van o It. ' . \

Éxtraotófaire, At de Ordonnantie, Art.

4 en 37-

be Minuten van alle Knfiing- Schuld- en U Rentebrieven , rtinddr bedragende dan iooo gl. op een 24 ft- Z-/ • • t 4le icoogl. op eert 48 ft- Z. t Alle willige Condemnatien, te decer-

«dnllen, Corapromiuen, U»«P;«en » Verbalen, Accorden , en alle neteu , aeencn uitgezonderd, waar op die gCondSnnatiln verzogt en gedecen.ee»

opOIeen Zegel van 3 gl- koft ƒ 3 : ^

Daar onder niet begrepen de Condemnatiën op eenige Judicieele Terniyuen.

BE-

Sluiten