Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cn :

praats. Voorts is nog hooger een nieuwe rang gekomen, in welker midden thans i de twaalf ftuivers plaats is, terwyl de belde kanten van dezelve tegenwoordig tot ; een fclieHings plaats dienen. Daarenbo- ■ ven heeft ook den Schouwburg eène meu- • we verlichting bekomen , de armblaakers i die voor en in de Loges en balcons wa- ■ ren zyn verdweentn , en men heeft in i d'erzelver plaats, in 't midden van d» i Bak een groote ronde Boog geplaatst,, waar aan tweeëntwintig Engel/che lam-' pen ieder van twee pitten voorzien , in glazen liansen, zynde de Loges en Bal- ■ cms thans maar enkel verlicht door eert' slaze klokje met een klein lampje. De. nieuwe Schildering van den Schouwburg, is blaauw en de Ornamenten zyn wit, de Balie of Borstweering is paars en derzelver ornamenten mineraalgeel , en dei Loges en Balcons zyn van binnen lig* blaauw befchiiderd. Het Gordyn voor het Tooneel is ook herfchilderd geworden i en op hetzelve wordt thans buiten de, voorige Ornamenten, een fraai, ter we» derzyden afhangend kleed, met breeds plooien, gezien. De voorgemelde vertim-i ïiering des Schouwburgs, heeft niet alleen door 't wegneemen van ■ de Staat* plaats een veel deftiger gedaante , maai ook tevens een beter gehoor aan de Zaal gegeeven, waardoor de verandering wel

Sluiten