Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

zeer fchaars gevonden worden. De Liefhebbers welken van tyd tol tyd gedebuteerd hebben , waren de Heeren van den

broek, maas, obelt en kamphu1sen ,

waar van de twee Imiften alleen maar zyn aangenomen geworden.

Kort voor bet llerfgeval van den Heer passé . was ook de jonge Juffrouw, woller, Figiirame. en weinig tyds daar na den Heer cresp.i , eerfte Dansfer,en den Figurant ma.iNaoo , overleden. En in de maand July deczes Jaars verloor den Schouwburg ook weder twee van haare Toneellpeel'ers, naamlyk den Heer duifxens , welken te Utrecht den 18 van gemelde maand , en de Heer vomus van pol , welken te Amjlerdam, twee dagen laater,overleed. By de gemelde fterfgevallen kunnen wy ook dat van den Kastelein van den Schouwburg, den Heer r. hoefnagel voegen, welken den etj January deezes laars, de tol aan de natuur betaald heefc.

• Wy zullen onze Berichten wegens den Schouwbura (luiten , met een lyst der nieuwe Tooneeli'pellen , welken , federd de maand September 1790. tot de maand April 1791. 'ten Tooneele gevoerd zyn geworden.

Fe'-ix of de Vondeling , Zangfpel j door den lieer p. pypers.

De

Sluiten