Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i9 5

L Y S T

DER

TOONEELSIERAADEN.

Het Gordyn. J774

door J. Andriesfen en H. Numan. Hetzelve herfchildcrt en verandert, 1790

door C. Henning. De Legertenten, 1774

door P. Barbiers, De Kloosterkerk, 1774

door denzelven. De Kerker, 1774

door denzelven. De Ouderwetfche Kamer; 1774

door denzelven. De Moderne Kaïner, 1774

door denzelven. Dezelve herfchüdert en verandert, 1786

door C. Henning. Het Bosch, 1774

door A. van der Groen, lktzelveherfchildert en verandert, 17815

door C. Henning. De Romeinfche Hofzaal, 1774

door J. Andriesfen en H. Numan. De Italinanfcbe Straat, 1774

door denzelven.

Pe

Sluiten