Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

goon van gelonide te zullen zorgen," waarop hy haar verlaat en plaats maakt voor haare vriendin hezioné, welke gelonide aan iphidamas , den Opperpriester van Minerva aanbeveeld, welke haar niet alleen gunflig ontvangt, maar ook tevens troost met het behoud van haaren zoon , indien de Eginers aan den eisch van de Atheenfche Afgezondenen voldaan zouden hebben , doch verftaat uit de mond van hezioné, dat de Eginers niet alleen den eisch ontzegt hadden , maar dat zy zelfs de Afgezanten , waaronder zich de laatfte zoon van den Veldheer HIYRonides mede bevonden had, doodgellagen hadden, melanthüs hierop inkomende vermeerderd de fchiik, door de tyding te brengen, dat de Atheenfche Burgers, om deezen euveldaad, te wreeken niet alleen het geheele Eiland Egihe te vuur en te zwaard willen verwoesten , maar ook tevens de dood vorderen van die tien Eginers , welken reeds in husne magt 2yn. Al het welke de droeve gelonide , nog meer dan te vooren, voor het leeven van haaren zoon doet vreezen , ën na dat iphidamas de bedrukte Weduwe, naar het binnenfle van den Tempel heeft doen vertrekken, heffen de Priesteren, ria dat het altaar ontdoken is en den Opperpriester eenig reukweik in den vlatri gewurpen heeft, eenen Lofzang ter eere

fif

Sluiten