Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, Os)

van Rlwervs aan , waarmede dit Bedryf t eindigt.

liet tvi'ede Bedryf vertoont eene Zaal irt het kuis van archidamas.

Deeze en zyne Ecbtgenoore hezioné r pleegen raad over den toeftand van gelo> sjide en haaren Zoon eurimedon , voor \ wiens noodlot zy billyk bedugt zyn. Na 1 het eindigen van dit gefprek vergaderd i den gantkhen Raad van Atheene , aan \ welken kennis wordt aegeeven dat ieoti»

cnir.ES , en den Aehcenjche Veldheer myironides, wel haast in dezelven verfcliyi ren zullen. De Koning van Sparte komt l eerst en verzoekt dar de tien gevangene l Eginers ontflagen en hem ter hand gefield ! zullen worden. De Raad en inzonder1 heid piiilocies zyn hier zeer tegen en < ontzeggen den Vorst zynen eisch , docb 1 Haan bem echter op zyne bede toe, eu! RiMEncN nog eens in 't byzyn van den ! Ra3d te mogen fpieeker. Eer deezen t nog komt, verfchyntde Veldheer wyroinides, die roet alle tekenen van achting i en rouw over de dood van zynen zcon, t ontfangen wordt. Kort daarop naderd" ï euvimeoon , welke na zyn onfchuld en i die van zyne medegevangenen betuigde

i te hebben , door ieotjchides onderrigs

• wordt , dat zyne Moeder zich te Atheene 1 bevind, waarop de treffelyke jongeling

' haar dien Koning op feet fteikfte a'anbeli veeM

Sluiten