Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c # ■)

vecld en daarop weder naar zyne sevinv ffems gebragc wordt. leotichidEs thans Sk vertrokken zynde, geraakt de Raad over het lot der gevangene Benen oneeSig" en de twist wordt meest door vm"ocles die tot geftrengheid en door arrn damas die totgemaatigdheidoverhelt, gXvèn , welk Vchjl eindelyk door let edelmoedig verzoek van den Ve dI,eer mvronidIs bevredigd wordt, welke l egeert dat tlegts één der tien gevangenen ,"y het R.t, aan de wraak opgeofferd wordt en de ovengen omlagen, waarin de Raad , na eem-e tegen praak , Tenoegen neemt, indien de Veldheer het Volk kan bewegen om zul'is toeteftaan , het welk myroniues op zich neemt.

h, hei derde Bedryf ziet men cene ruimt Maats, omringt deor geboomte , en aan de cene zyde de Tempel van Minerva.

gelonide door haar ongeduld en rouw gedreven verlaat den Tempel zonde* 2at hezioné haar daarin wederhouden kan en na dat zy op nieuws weder eem. « bittere ktagten over het lot faun yoons uitgeboezemt beeft, vcrfchynt archidamaS , die baar al hetgeene m de Raadsvergadering ten zynen huize: vooreevallen was , omltanchg verhaald en haar vervolgens op het aannaderen van \w\Meenfehen Raad, weder

Sluiten