Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• C 30 ")

•haar gebragt word. eurimedon ziet zyne moeder naauwelyks, of vliegt haar in de armen en poogt haar vervolgens te troosten en de Stad te doen verlaaten , doch celonide, door haare droefheid verflonden, hoort niet naar zyne reden, maar befchouwd hem in haare wanhoop, als reeds opgeofferd zynde. Na dat eurimedon zyne moeder aan de zorg en hefcherming van arciiidamas en myronides bevolen heeft, laat hy zig door de wagt weder te rug geleiden. De troostelooze gelonide "wil hem volgen, doch word door aRchidamas wederhouden. Kort hier na brengt leotichides dc bevestigde tyding, dat de Atheeners volkomen meester van het Eiland Egine zyn. celonide treft de ondergang van dit haar Vaderland dermaaten, dat zy haar aangezicht met haaren fluyer bedekt en ten Tempel inflreefd, daar zy door hezioné gevolgd word. Na haar vertrek doet leotichides nog eene pooging tot behoud van eurimedon, doch te vergeefs, waar cp hy zweert,dat de Spartaanen de dood des jongelings ten ftrenglten op de Atheeners wreeken zullen en toornig vertrekt, tervvyl myronides zig troost met de bedenking, dat ons hart luHen fchuld bly't indien v>y onze pligten betragten, wagtende voords het heil of onheil van Atheetten alleen van de Goden af.

Sluiten