Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cao )

rnen had, verzocht hy den Officier, aaa. wién hy den naam van deeze Schoonheid mededeelt, zyn uiterst vërmo^en aan te willen wenden , om haar op te fpooren. De officier is naauwlytts vertrokken of keert weer 'te rug, met de tyding, dat eene jonge weduwe , ten eersten aan de Schim van haaren' Egtgenoot zal opgeofferd worden. De Mënschluvende generaal hier door getroffen , verklaard alles aan te zullen' wenden, om deeze ongelukkige aan dat verfchrikkelyk lot te ontrukken. Inmiddels verfchynt de opperste . bramin , die zig by den generaal beklaagt dat het Franlcha Rrygsvolk, deeze plegtigheid, met geweld, poogt te beletten. De GENkRAAL zend daar op eenige Van zyne Officieren af om zyn volk in toom te houden , en getaakt vervolgens in gefprek met den opperste bramin , die hy door zyne redenen , op allerhande wyzen, poogt óver te haaien, om van deeze wreede plegtigheid af te zien , doch de opperste bramin laat zig geenszins hiertoe ovethaalen, en brengt zyne tegenredenen in. De generaal gebelgd oves zyne trotsheid, ert aangedreven door zyne gramfchap en verontwaardiging, zweert op zyn (Vaal, het offer, ondanks alle tegenkantingen , te zullen redden in deeze öntmenschte weten den bodem in te Haan. Een bramin komt voords melden dat de ' ' " !< - WE=#

Sluiten