Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

>

VAN HET

TOONEELSPEL fAZEMIA of de WILDEN*

Wtt Tooneel verbeeld het linnetifte gedeellt van een woest Eiland, met heuvels om* ringt, voor aan op hit Tooneel zyn twei van dezelven, tegen over elkander, geplaatst, welke vooronderfleld worden, toegang te geeven tot de Grotten, waarin Edwin en pkosper hunne wooning lieb■ ben. Naast den opgang des heuvels , die tiaar edwins wooninix (Irekt, ftaat een loom, en in 't verfchiet ziet men een Rivier die door het Eiland loopt,

Eerfte Bedryf*

■^•j odra het gordyn opgehaald is, ziet i£_j men verfcheidene (Vilden, in hunne ivaaituigen ,op de Rivier verfchynen, wel. ;sen aan Land geflapt zynde, zig onder Mkanderen met dansten en fpringen vernnaaken, tot dat edwin op zynen heuvel iiomt en zyn fnaphaan op dezelvon af> 'cèhiet, hetwelk heu doet verfchrikken era welhaast de vlucht neemen. Eenigen ppringen in hunr.e vaartuigen en anderen G waa

Sluiten