Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 50 )

kernen 2)2 in de Rivier otn al zwemSe te ontkomen. Zodra zy at en vertrokken zyn , komt edwin op liet Too«d en beklaagt zyn ongeval, dat hent Noodzaakte , zig negen jaaret,. lang op dit woeste Eiland te onthouden en uit tóvens de vrees die hem bezielt voor prosper, welken hy opgevoed heeft, en voor zyne Dochter azemia, nu zy belden in de jaaren komen, waatin de li etBe hè" hart inneemt, eerlang en word door epwin het fcbtift «toond , waatin hy pr«pem na»m en foeltar.d had ontdekt, en 't welk door ÏÏrord «*io*. hy zyne fpoedige vlucht van't Eiland, waardoor hy zynen zoon , toen nop maar zes jaaren oud , verloor, op het ftrand geworpen was. prosper leest het met aandoening, ge* ♦aakt vervolgens met idwin m gefprek» en hetzelve valt op de vrouweu , tot welkende jongeling vry veel genegenheid fchvnt te hebben, fchoon edWin zyn uiterlte best doet om dezelven zo haatelvk als hem mogslvk^isi af te fchilderen. AzbmIA dS dit gefprek ftil beluisterd Wft komt daar op te voorfchynen word'door eow.n /die zyne Dochter C verboden had, iets van haare Kunrè tegen prospbr W zeggen, by hem tU Uen lelaaten, na dat hy hen ieder aan 4 W«k gcfteH had. AZ£MIA houd z,g

Sluiten