Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t Si )

Bezig met bet vlegten van een mandje en rROfPER (laar koorn te ziften, azeiiia ontdekt wel ras aan pro?per, ondanks liet verbod van haaren Vader.dat Zy eene vrouw is , waarvan de jongeling in 't eerst wel verfebrikt en bevreest te tug treed, maar kort daar na e;kanderen langzaam genaderd en als by toeval , vlak tot eikanderen gekomen zynde , neemt de blydfchap de plaats der fchtik in, en zy belooven zig vvederzyds altoos teJzullen beminnen. De daarop gevolgde komst van alvar, fabricio en hunne Matroozen , doet de jonge gelieven zig agter de heggen verbergen. alvaR die met zyn Schip voor het Eiland geankerd lag, wil hetzelve uit nieuwsgierigheid eens doorwandelen, doch het welk hem van zynen Bootsman fa»iuuo, welke bang is hier menfehenëeters te zullen ontmoeten , hard afgeraaden word. Ondertuslchen word azemia rgter de heggen ontdekt, al var heeft haar naauwelyks gezien of gevoelt zich door baar getroffen, en bied haar aan by zig te Icheep te neemen,doch zyn verzoek werd door het meisje afgeflagen en hy geraakt in twist met prosper, welk zig hevig tegen alvars voorneemen Held. edwin op het Berucht tocgej'chooten zynde, en verllaande dat alvar zyne dochter van dit woest Eiland wil verlosten, bid dat hy hen C 2 alle.

Sluiten