Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5* 3

all" drie mede naar Europa neemt, doch alvar niemand dan hem en azemia willende redden, loopt deeze onderhandeling vruchtloos af en alvar beilüit hei. melyk, gunftiger gelegenheid af te wagtcn om azemia in zyne magt te krygeu en zig op prosper te wreeken.

Tweede Bedryf.

Het Tooneel is wel als in 't voorige Ee* dryf, doch het word langzaamerhand diuster en men ziet vervolgens de Slaan afkomen.

AiuNSON en zyn vriend smith komen het eerst op het Tooneel en de laatlle zoekt Müord te troosten , dat hy zig th-ns alfchoon hun Schip vergaan, is , e<nVr op het door hem begeerde Eiland bevond en vertrekt om alles te doorzoeken of hy de verblyfplaats van Miloris verlooren zoon tiii-t zoude kunnen ontdekken.! akinson boezemd intusfehtn zynen vuurigen wensch uit otn zyn zoon Weder te mogen vinden, smiti-i keert midlerwyt fpoedig te rug, en zegt, dat liy door Spaanfche Matroozen, die niet "Veel goeds in den zin .'chynen te hebben uevólgd word. Waarop zy zig beiden 'onder 't geboomte verbergen, om hunnen toeleg te beluisteren, liier op komt

Sluiten