Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 53 )

komt fatsricio met zyne Matroozen te voorfcbyn, welken zig beraarien op welk eene wyze zy zig van azfmia meester zullen maaken, zonder dat haaren Vader zulks gewaar werd Zodra zy vertrokken zyn , volgen akinson en smith hen na, om hunnen bonzen aanflag te doen in duigen vallen. Hierop komen edwin en prospfr op het Tooneel, welke laatstgenoemde gaarne wenscht te weeten , dasr edwin htm nu beloofd beeft, binnen 't laar zyne Dochter hem als vrouw te zullen geeven, dewyl het geheim van haare Kunne tog nu ontdekt is, hoe het zig in 't huwlyk al toedraagt, edwin poogt het antwoord op zyn vraagen te öntwyken, met te zeggen, dat het reeds zo laat is , doch moet op zyn beurt , wanneer hy van prosper hooren wil hoe verre hy al in zyne minnaary met azemia gevorderd is, het zelve hooren. Na dat de Jongeling vervolgens op zynen heuvel gegaan is , fluit edwin het hek sner hem toe en vertrekt, azemia weet hier op in ftilte by prosper te komen , dieivan zynen heuvel afwil klimmen om by haar te zyn , doch het welk zy hem, uit vreeze voor een onge'uk, verbied. Hierop laat prosper een Briefje dat edwin verlooren had, en door hem ge"onden was geworden, en een tafereel van C 3 '£

Sluiten