Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 57 )

fabricio nu met dc overigen iVmmnzctt aangekomen zynde. is zeer verw ilderd dal"alvar liem berigl, dar. by azemiaas Vader op wil wagten, die ook welhaast, nevens prosper , akikson en smithve'rfchyrit. azemia werpt zig voord in de armen van haaren Vader, doch is zeer verbaast dat alvar, van «jen zy niets kwaads vermoedde, door prosper en zyne vrienden gedreigd word De Matroozen alvar in gevaar ziende, willen op edwin en de zynen aanvallen , doch worden door alvar wederbouden, en azemia ziende, dat haaren Vader,

prosper , akinson^ll SMITIlOp alvar

toe willen Ichieten , werpt zig tusfehen beiden, om hunnen aanval at te keeien. Ieder is eeven verwonderd, om het doen van azemia , tot dat alvar hunne verwondeiing op doet houden, met te ver. klaaren, dat hy wel cene kwaade neiging ten opzichte van edwins dochter gehad had , doch dat de infpraak der deugd gezegepraald had, en bied vervolgens aan , om hen allen van dit woeste Eiland te verlosten en mede naar Europa te neemen. prosper ontdekt midlerwyl aan azkmia dat akinson zynen Vader is , en deeze bevestigd welhaast de aanftaande huwelyksverbindtenis der jonge Gelieven. r AiiRicio waarin 5 fchuuwt

Sluiten