Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pe PERS O ONA ADJEN van hetzehfe

zyn :

bichard de eerste, bygenadttld leeu"

Wen hart , Koning van Engeland , de

Heer Cruys. margarbtha , Gravinne van Vlaanderen

en Artois. fuffr. E. L. Anderegg. blondel , Vriend van Richard ; de Heet

Sardet.

de landrechter. De Heer La Pias. plorestan , Gouverneur van 't Kasteel-,

de Heer Malfyt. Williams, de Heer Lambotte. IAurette , deszelfs Dochter. JutTr. H.

Hüverdink. Beatrix a Sjaatsjongvrouw van Zlarge-

retha. Juffr. Charlotte Anderegg, guillot, een Boer; de Heer Obelt. ANTONio, een Boen jongen; beurtelings de Juffrouwen De Wilde en Smalwoud. eerste "} de Heer Lindeman.

(Bediende by het gevolg van ? Slarearetha. tweede j de Heer Knolleraan. een officier, Van WelL een soldaat, de Heer Kroefe. ALU deeze perfoonaadjen zingen en fpreeken. Alleen zingende.

"} de Heeren DuyfEenige ridders , ( kens, Kroefe, Krai» Eenige ofpicieren, (jefleyn , Obelt menige soldaaten j Plucks enFockingv

ïha3,

Sluiten