Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Charles, ^ de Heer Jongbloed.

}, Bedienden van Margarcthet. urbtn , ) deHeer'sGravenfanden. mathuryn, de Heer 's Gravefanden.

HtszeVs vrouw. Jullr. Weits, colette. een jonge Boerin, JulTr. Koopman* Eenige noF.RFN en boerinnen. Allen die vry zyn en eenige Vreemden.

yoords nog verfcheidene ridders , offIh cieren , sta atjongv rouwen en bedienden van Margaretha en eenige soldaaten van Floreflan.

fkt Spel [pielt n>el verre van Lintz Oostenryk.

Sluiten