Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

van het

ZANGSPEL

R1CHART LEEUWENHART

liet Tooneel verbeeld een Lamlfchtp met het huis van WiLLiam*.

Dit Zangftuk begint niet de aankomst van "den ouden xiatiiuryn , zyne VRiJjJW en colette , voorgegaan door verfcheiden boeren en boerinnen, de Boeren zyn alle in hunne Caniifoolen gekleed en draagen hunne rokken over den arm. Allen betoonen hunne vreugd over de aanlTaande Gouden Bruiloft van mathuryn en gaan vervolgens, al zingende, van het Tooneel. blondel en antcniu komen hier op te voorfchyn, blondel die zig veinst^blind te zyn , heeft een groot bovenkleed aan , waar onder hy een viool heeft, en word door antonio geleid, aan welken hy beveelt,, dat deexen voor hem zal hooren, of hy daaromltreeks 's nagts zoude kunnen flaapen. Wanneer antonio weg is , «foes blcndel zyn baard al , eu bt« fchouwd

Eerjle Bedryf.

Sluiten