Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C«5 J

i aan Margaretha bekende lied van richard jop zyne viool fpeelt. De Gravin zeer ^verwonderd zulks te hooren , vraagt iblondel wie hem die lied geleerd heeft, vwelke daarop antwoord, dat hem zulks idoor eenen Ridder die richard ter kruisitogt verzeld had, was medegedeeld, en i fiueekt vervolgens om haare gunst en lom dien nagt daar te mogen iblyven , het welk hem door margaretha toegedaan \word, onder voorwaarde van het gemel!de lied dikwils te herhaalen, waar op> :£y door williams in zyn huis geleid tword. blondel voldoet aan haare be* igeerte, fpeelt het voorige lied weder verfcheidene maaien, en word terwyl loor de Bedienden van margaretha met »wyn befchonken , waarvan hy aan anto:nio ook een vol glas mededeelt. Voords izingt hy en de Bedienden zo lang, tot hjeatrix hen ftil doet houden, blondel, wat hier op beatrix, veinzende antoiMio te willen grypen, aan, doch antoiisio neemt hem by den arm en geleid eiem naar binnen, waar na het Gordyri èalt,

Twsea*

Sluiten