Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8» )

ZANG

VAN

BLONDEL.

Vit hst zelve Zangfpel.

•k Laat den Sultan, welgemoed, By een' uitgeleezen floet Harts bete,verende vrouwen, Als 't hem luste, feesttyd bouên, Dat hy zyne neiging voed,'

Hy 's vry, Wy verliezen niets daarby: Doch ik kan my 't best verneugen ,

By lekkre teugen. Bis.

Dat een heer van hoogen ftaat, Zich van buis en Hol ontilaat, Om ter kruis^aSit heen te ttreevenj Eu de weerhelft van zyn leeven In de magt van andren laat, Hy 's vry enz.

Dat Richard, een vorst van magt, Naar iets wiflelvslligs tracht, En uit Engelands oord geweeken , In woeste afgelegen ftreeken, Nieuwe krygslaufieren wacht,' Hy 's vry enz.

O 5 TRIO

Sluiten