Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men houde, enz.

Ontwakend, zegtze: ik bid Yerfchooning, Heb ik je wat te veel gekrouwd;

Maar 'k geef den blyk van pligt betooning, En hoe myn deugd zig (taande houd.

Men houde, enz.

*k Droomde, ik had eerverlies te vreezen.

Wel nou, zei Tys: 't is ook wel wat! Verdord! je moet zo viesch niet wezen:

Ei kyk wat duivelfche eer is da tl

Men houde ook zelfs in deugd de maatJ Te veel is zeker altyd kwaad.

O 71 AfUA

Sluiten