Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8° ) ARIA

Vit hei Zangfpel

AZEMIA.

Welk een genoegen zal 't my geeven Wi êr in myn land te zyn gebragi! Om daar op myn gemak te leeven.

•Hat is *i een vreugd die ik verwacht! 'k Zal thuis myn vroutje vinden , Myn vromje en al myn vrinden , Ach 1 wat ben ik Verheugd en in myn febik ! Jtfyn wyfje is aartig, hel en fehrander. 'k Verbeeld my haar lieikoozery, Myn kindereu daar by Al hupplende om my; | Eik fpiingt me op de zy; Elk roep even bly : Papa : kom by my 1 By myl by my!

Een ander Mag vry uit reizen gaan I By my is 't afgedaan.

Men vraagt wat my is wedervaaren,

Ik kryg by my de gantfche Stad 'k Zal in 't verhaal geen leugens fpaaren; Een reiziger liegt altyd wat. Ik zal door vreemde zaaken 't Gezellchap (leeds vermaaken. . Elk ftaat verfteld Van 't nieuws dat ik hem meld Myn Wyfje enz» ARIA

Sluiten