Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 87 3 ARIA

Utt het ZansFpel

RICHARD LEEUWENHART.

6 Richard! ö myn Vorst! wil iedereen U dan verlaateu 1 Ben ik 't op aarde alleen, Wiens trouwe byfland u moet haaten ! Ik de eenigfte in 't lieeliil 1 en is 'er anders geen

Welke u verlost van die u haaten? ... o Richard ! enz.

ö Margaretbe 1 ach ! welk een Smart!

Gevoelt, om zynen ramp, uw hart!...

Gy Vorsten zo u vriendfehap ftreelt, Zoekt haar niet daar de lamwren praaien,

Maar daar de kunstrei blydfchap teelt, In lommerryke mirthedalen;

Alwaar zy Iteeds belangloos kweelt,

Van heil en pligtbctragtiug.

Van liefde en trouw en achting.

6 Richard t enz.

ARIA

Sluiten