Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' C i=5 ) JI E T LEVEN

VAN DEN

GROOTEN ALEX ANDER.

Deeze Eerfte Alleenheerfcher der Grüi ken is geboren in "t Jaar der Waereld , 3^94. Hy werd gehouden voor den zoon ' .van Phiiippus, Koning van Macedaiien, i fchonn zyne Gemalin O'.impia voorgaf i dat Jupiter, die groote Afgod der Heide. ■ ven, haar, in de gedaante van een Draak , 1 bezwangert zoude bebbe>. Daaienbo]ven willen veelen ook Phiiippus niet. voor ; zynen Vader erkennen, maar wel Nee: tanebus, Koning van Egiplen, welken l van de Perfiaanen uit zyn ryk verdreven ; zynde, zig ter dier tyde, in 't gewaad i.van een Egiptiesch Priester, in Macedw ttiien ophield en al vry gemeenzaam mét ( de Koningin omging. Ja albxander zelfs 1 heeft nooit PhiiippusVoor zynen Vader vwiilen erkennen maar begeerde altoos ivoor eenen zoon van den,grooten Jupit ter gehouden te worden.

Terwyl zyne Moeder van hem zwan{ger was droomde zy dat de d. uder in Ihaar fcboGt viel en zulk eenen geweldu(Lgen.brand veroorzaakte, dat gansch Afiêa "er door aaiigeftoken Wjerd, Ü.k meiV El te

Sluiten