Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 113 i

Dus ftierf deeze ontzaglyke Minarch, loog maar tweeendertig Jaaren oud zynde, pn de bloei zyns levens, na dat hy omtrend zes Jaaren alleen over Macedonien cn zes Jaaren als Monarch geregeerd bnd. Xyn Lyk wierd naar Egipten gcvoeid tn in de Stad Alexandria begiaaven. Zyne itlecrfchappy wierd van elkander geccheurd en onder verfcheiden Vorften verdeeld. Zyn Geflagt wierd welhaast vernietigd, zo dat 'er niemand van overbleef en zyn naam is nog door de gejeele Waereld bekend, zynde alles wat ïtan hem en zyne uitgebieide Monarchie II overgebleven.

Sluiten