Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C las 3

rede der meeice ouden lieden is vffftj flaaft, aan dat belaclie'yk vooroordeel van wyzer te wezen, om dat zy ouder zyn. en zy ftellen geineenlyl. de Jaaren, die ondervinding kunnen geeven, voor de ondervinding zelve en dus eene herilen-fchim voor eene wezendlykheid.

Sluiten