Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% DISSERTATIO JURIDICA

§. 3. Militem definire poflfumus Perfonam, pnblica a'üótoritate leétam , praeftito facramento , in numeros relatarn, ftipendiaque merentem.

Dixi quod miles fit per/om, pnblica auEtoritate letta; ad utilnatetn enim communem .patriaè defendendae , hoftesque ab ea propulfandi caufa, milites eliguntur. Cujusnam autem dignitaris.& ordinis qais fit, non rwfelt; aeque enim Praefeftu?, ac Miles gregarius, potefl teflamentum Jure militari condere; eodem enim Jure gaudent,.nec unus quid plus, aut minus Juris altero habet, L. 20. ff. de teft. Milit. nulla praeterea admittitur-diflinélio , an quis navali, an terreflri Miüriac, operam dederit, cum nautaé & remiges, qui in navihus bellicis operas pracftant, hoe gaudeantPrivilegio, L. unica §. 1. ff. de Bonorum Poffeff.one ex teftamento Militari.

Ratio in p?ömptu eft, quia illi ,1 aeque ac milites terreftres, vitae pericuto' funt expofiti, & operas praeftant.

Uc autem quis in numeros relatus iic, necefïario requiritur ; id eft, debet jam ejus nomen ut militis inter alios efTe relatum; unde confequens eft, fi quis dudum tiro leétusfit, (per quos intelligendi funt Juvenes, qui publicis expenfis ad arma gerenda exercebantur, videatur L. 4,2. ff. de teft. Mil.~) nee tamen inter numeros relatus fit, non pofie eum tefta* mentum Jure militari facere.

Miles autem is dicitur , qui facramentum jam praeflitit, quod erat Jubjurandum, quod a militibus, quando inter numeros erant relati, exigebatur, quo promittebant, fe fide« liter Piincipis juila & imperia effe obfecuturos.

Sed

Sluiten