Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-INAUGU R ALIS. 3

Sed cum Miles poffit effe is, gui nondum pubes eft, quaeri poffit, an talis in teftando pro pubere babeatur, & poffit teftamentum Jure militari condere,faltemfi Tribunus militum effet ledus, quod negat Imperator. Justinianus, in L. uit. C. de teft. Milit. indignum putans^ eum, qui ftabilem mentem nondum eft adeptus, propter privilegia militum fapien.tium hominum Jura pertraótare in tam tenera aetate, ex tali iicentia parentibus forte fuis nocere , propriam fubftantiam extraneis relinquendo , ideoque fieri hoe nullo modo concedimus., ut ait Imperator, in djóta Lege,

Cum vero pagani in hac materia militibus opponantur, videndum, quinam Pagani dicantur.

Pagani funt omnes illi, qui non militant , & hoe fenfu milites opponuntur Paganis , licet alioquin per paganos ordinario intelligantur Ruftici, & Villam , poftea vero in conftitutionibus Principum Chriflianorum, etiam gentiles Pagani appellabantur.

§. 4. Milites autem hoe Jure teftandi gaudent, cum in Expeditione funt; proinde inquiramus, quando Milites Jure noftro in Expeditione effe cenfeantur, de qua re magna fatis eft controverfia.

Jure quidem antiquo Milites quovis tempore poterant hoe Privilegio uti, licet in Expeditione non effent, quod tarnen reftrinxit Imperator JusTiniANusj in L. penult. C. de teft. Militari. -—•

Nonnulli exittimant, Militem tantummodo in Expeditione dici, quando periculum hóflis imminet; igitur, quando adA 2 ver-

Sluiten