Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INAUGURA LIS. 5

Conceffit autem Militibus liberam teftamenti faftionem primus quidem Divus Juuus Caesar , fed ea conceffio temporalis erat: poftea vero primus Divus Titus dedit: poft hunc Domitianus, poftea Divus Nhrva pleniffimam indulgentiara Militibus contulit, eamque & Trajanus fecutus eft, cujus ultimi Imperatoris Refcriptum dein traditur, ut & in §. r. Inft. de teft. Milit. Haec jam de Hiftoria & origine teftamento.-um Militum fufficiant; plura enim addere, inftkuti ratio non patitur , cum tantum , quam breviter & concinne fieri poffit, hanc materiam tra&are, apud animum conftitui.

§. 6. Nunc videndum erit, quaenam fuerit ratio, quae diélos Imperatores impulerit, ad tam infigne Privilegium militibus concedendum.

Ratio ejus Juris ponitur in fimplicitate, nimiaque Militum imperitia. L 1. Pr. ff. L. 3. C. & Pr. Inft. de teftamento militari. arma enim magis quam Jura fciunt Milites, uti dicitur in L. 22. C. de Jure deliberandi. quod non ita interpretandum, quafi Milites Romani fuifTent tam ftupidi & imperiti, fed in eo, quod iis permifïum fit Jus Civile ignorare. L. 9. §. 1. C. de Juris & faUi ignorantia. nee tarnen haec ratio mihi fufficiens videtur, cum, fi haec fola adeffet, etiam mulieribus & minoribus 25 annorum tale Privilegium concedendum foret. d. L. 9. pr. L.11.& uit. C. eodem.

Proinde accedere debet alia ratio, quae eft in periculofa eorum funétione, L. un. ff. de Bonorum Poff. ex tèft. Militts. quia nempe milites, vitae periculis, patriae defendendae

A 3 cai^

Sluiten