Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DISSERTATIO JURIDICA

caufa, obnoxii erant, proinde non nifi aequum erat, iis quaedam Privilegia concedere, & praecipue in ultirna Voluntate condenda. •—

Nee/qudque praetermktenda ratio politica, quae forte arnplius , quam praecedentes, primos Imperatores movit, quaeque ex hiftoria illorum Imperatorum facile colligi potefl:, nempe quod plerumque per milites Imperium nancifcebantur, aut etiam amittebant, proinde intererat & militum animos fibi conciliare, & obnoxios reddere, unde ingentia dona , ex bonis, civibus nonnumquam injufte ereptis , militibus tribuebant, magnaque Privilegia iis concedebant.

His jam praemiffis, videamus, qua in re Privilegia militum in condendis ultimis Voluntatibus confiftant.

§. 7. Milites in teftaraentis fuis poflunt negligere folennitates teftamenti, non tantum externas, fed etiam internas , id eft quod poffint heredes inftituere eos, qui Jure . communi repclluntur, liberos "praeterire, heredem inftituere ad certum tempus, cum duobus teftamentis decedere, & id genus alia.

Nos quidem primo videamus, de Solemnitatum externarum remiffione, dein de perfona ipfius militis teftantis , de perfonis , quas miles heredes inftituere poteft , & tandem quod ad ipfum teflamentum. —

§. 8. Primutn ergo Militum Privilegium diximus confiftere in folennitatum omnium remiffione, cum in teftamento militis fufficiat, fi de feria ejus voluntate conftet. —

Cum

Sluiten