Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INAUGURALIS. ?

Cum vero teftamenta Militum eodem modo, ut Pagano-

m d,v]da qü0d m ve] ve]nun; vf nd°;

r"der diipiciamus'quae 0m"ia ^ «

ram eft •^f^* fcnPtumeft> quod ab initio in fcripturam eft,edaaLim, vel etiam definiri poteft, quod Gt,!^ do mdes non «» voce, fed per fcripta in quacumqu ma.

tena voiuntatem fuam exprimit.

Teftamentum Nuncupativum dicitur, quando Miles viva

voce voiuntatem fuam declarat

§• 10. Ad fcrfptam teflamentum Militis nihil amplius re qu-ntur, nifi quod de voluntate teftatoris conftet, proinde b.cumque fcripta voluntas teftatoris inveniatur, modo il-

Jud requifitum adfit, rata eft.

Si quid enim miles in articulo mortis in vagina «Jadii vel cypeo m fcripferit, iiteris, fanguine fuo J^fjg

rata eft ut. conftituit Imperator Constantie in L j, C de teft. Mil. — nec requiritur, ut multa fcripferit, cum ' fuffictant, Titiuskeresmeusefto; Res ipfa tarnen "docet co" fere debere miiitem illud fcripfiffe; id quoquerequiritLex4o. ff. ietefimento Müitis; imo valet teflamentum ejusNods, id eft hterajum comPendiis, five abbreviaturis , ftriptum.

Lt Tff' teft- MmS: liC6t {n teftamenti. paganorum focus effe pateat ex L. 6. S. uit, ff de Bonorum kffff —

». ir Ad Nuncupativum militis teflamentum adeffe debere teftes nouiïirni Juris eft, cum caeteroquin de voluntate

tefla-

Sluiten