Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 DISSERTATIO JURIDICA

teftamentum placere, & fe veile, ut illa voluntas rata fit; ea de approbatione fi conftet, teftamentum illud aeque valebit , ac fi durante militia elfet faclum. L. 25. f. de teft. Mil. —

Approbatio illa fieri poteft quoque faétis, fi verbi gratia, ut in praecedenti Paragrapho diximus, teftamentum rurfus fignaverit, vel quid in eo mutaverit, veluti Legatum deftruxerit. L. 20. ff. de teft. Mil. .—

§. 26. Quaeri poifet an Militibus togatis hoe Privilegium conceflum fit? quod negandum eft.

Milites togati dicuntur, qui munus aliquod publicum gerunt, vel artem liberalem exercent; hi quidem, fi fint filiifamilias, de bonis eo modo acquifitis teftari poifunt: filius enim familias in bonis caftrenfibus pro patrefamilias habetur; fed fi illud facere velit, tenetur teftari Jure communi. L. 14. C. de Advocatis diverf. Judic. Conferatur & §. 6. J. de teft. Mil. —

§. 27. Dantur Perfonae, quas ne quidem miles heredes inftituere poteft. Quorum numero continentur

j) Servi Poenae. L. 13. §.2. ff. de teft. Mil. fi vero contingat, ut fervus a milite heres inftitutus, tempore mortis, in civium numero fit, tempore vero teftamenti fa£ü, fervus fuerit, inftitutio illa valebit; & generaliter tenendum eft, in omnibus iis, quos miles heredes fcribit, inftitutionem vires accipere , fi mortis tempore tales inveniantur, ut heredes fcribi poffint, quod iterum eft Privilegium

Sluiten