Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

Medailles ukftrooit onder de zulken , die hy reets voortgebragt heeft : Zinïpeelende op het aantal van Aanzienlyke Kunflminnaaren en Minnares Jen, aan welkers hoofd Zyne Doorl. Hoogh. den Heere Prince WILLEMde V. Neerlands Erfftadhouder , beneevens 'Hun Ed. Jgtb. de Magijlraat van 's Hage , als Befchermers van Kunften en Weetenfchappen , zich hebben gelieven te plaatzen , en , op het Eerbiedig Vertoog van Regenten , dat hun Academie-grond, door 't ontbeeren van genoegzaame aanmoediging , begon te verdorren , gezamentlyk behaagd hebben , door Jaarlykfe Toelaagen zyne Vrugtbaarheid te doen herleeven : Zy

Re-

Sluiten