Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

Zyne Doorl. Hoogh. den Heere Veldmaar? fchalk LOUIS, Hertog van BrünswykLunenburg, &c. &c. &c.

A.

Den Heere Baron F. C. van AERSEN van SOMMELSDYK, Heere van Spyck, Plaat &c. befchreeven in de Ordre der Ridderfchap en Edelen van Hollandt en WeftFrieslandt, Hoogheemraad van Delfslandt, micsgaders Generaal IVajor en Collonel van een'Regiment Infanterie, ten dienfte deezer Landen, &c. &c.

Mevronwe de Baronesfe C. van AYLVA , gebooren van Brakel, 6cc. &c.

B.

Mevroüwe de Gravinne Douariere BENTINCK van VAREL, gebooren M. C.

TüYL van SêROOSkerken, &c. &c.

Den Heer V. W. BERNARD, Clercq ter Stadhouderlyke Secretarie, &c.

Den

Sluiten