Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iO

H.

Den Heere A. C. W. Baron van Haerfohe, Brigadier in 't Efqoadron Garde du Corps van Zyne Hoogheid, en Ritmeefter 'by de Armée van den Staat, &c. &c.

Den Heer en Mr. J. HALFWASSENAAR» Heere van Stadt, &c. &c.

Den Heere Baron W. R. van HEECKEREN van WALIEN, Major en Exempt in 't Efquadron Garde du Corps, mitsgaders Edelman van Zyne Hoogh., &c &c.

Den Heer en Mr. GYSB. HEENEMAN, Commis van de Ridderfchap en Edelen van Holland en Weft-Friesland, als mede Solliciteur-Militair, &c. &c.

Den Heere en Mr. J. J. van HEES, Heere van den Tempel, Secretaris, van de Ed.

" Mogende Heeren Raden van Staate, &c &c.

Den

Sluiten